GDPR
A PARIS COSMETIC KFT. NYILATKOZATA A GDPR (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT) KAPCSÁN
A Paris Cosmetic Kft. egyetért azzal, hogy az egyének adataik feletti szabad rendelkezése elengedhetetlenül szükséges az európai értékek megőrzéséhez. Ennek megfelelően cégünk teljes mértékben azonosul az ún GDPR jogszabály (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) alapelveivel, melyek révén a természetes személyek kontrollálhatják és megóvhatják személyes adataikat.

E
nnek megfelelően:

• A Paris Cosmetic Kft. regisztráció nélküli webshopot üzemeltet. 
• a Paris Cosmetic Kft. a webshophoz kapcsolódóan profilalkotás nélküli, személyes adatkezelést végez, így adatkezelőnek minősül. A kft. címe: Paris Cosmetic Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 56. Telefon (1) 383-6503, e-mail: matis@matis.hu. Miután a jogszabály előírása szerint a kezelt adatok nem teszik lehetővé az érintettek rendszeres és szisztematikus megfigyelését, külön adatvédelmi tisztviselő nem kerül kijelölésre.
Az adatkezelésért felelős személy a kft. ügyvezetője. 
• A Paris Cosmetic Kft. által kezelt adatok nem minősülnek érzékeny adatoknak.
• a megrendelés folyamán a 2007. évi CXXVII törvényben (ÁFA-törvény) kötelezően felsoroltakon túl a megrendelési folyamatban csak a vevőink e-mail címét és telefonszámát rögzítjük annak érdekében, hogy a kapcsolattartás gördülékenyen és a vevő érdekében gyorsan megvalósulhasson. Könnyű belátni, hogy egy általunk teljesítendő megrendelés ügyében számtalan esetben előfordulhat, hogy közvetlen kapcsolatba kell kerüljünk a vevőnkkel. A biztonsági rendszerünket folyamatosan felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést.
• Vevőinknek nem küldünk e-mailben üzleti ajánlatot.
• Vevőink telefonszámát és e-mail címét kizárólag a megrendelés teljesítéséig őrizzük, azt követően megsemmisítjük azokat. • Oldalunkon nem lehetséges levelezőlistára feliratkozni.
• Vevőink adatain nem végzünk profilozást.
• Felhívjuk szíves figyelmét a következőre: a 2000. évi CXXVII. törvény (az általános forgalmi adóról) szóló rendelkezési kimondják a számla kötelező tartalmi elemeit, amelyek nyilvántartását akkor is vezetnünk kell, ha Ön nem egyezik bele. Amennyiben Ön nem ért egyet ezzel a jogszabállyal, bármelyik, az általunk forgalmazott termékeket árusító kozmetikában vásárolhat készpénzes fizetéssel, nyugta (tehát a vevőt nem beazonosítható bizonylat) átvétele mellett. 
• Az általunk vezetett adatokat nem továbbítjuk más adatkezelőnek és feldolgozónak, illetve külföldi országba.
• Az adatok megőrzésének minimális ideje a magyar jogszabályoknak megfelelő bizonylatmegőrzési idő, melyet a legutolsó kiállított számla dátumától számolunk.
• Abban az esetben, ha cégünket adatvédelmi incidens éri, azonnal bejelentjük azt a felügyeleti hatóságnak. Miután a cégünknél vezetett adatok nem minősülnek valószínűsíthetően magas kockázatúnak, ezért kizárólag a felügyeleti hatóság értesítése történik meg.
• Ha úgy érzi, cégünk által kezelt adatai nincsenek biztonságban, illetve konkrét ügyben a kérvénye/felszólítása nem vezetett eredményre, a felügyeleti hatósághoz fordulhat, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

2018. május 25. 
Paris Cosmetic Kft.

Copyright © MATIS - Paris Cosmetic Kft.